Uz DUO TEL GRANDE pakete dobivate digitalnu televiziju sa najvećim izborom digitalnih i HD kanala u zemlji( 42 HD) , TV na više uređaja bez doplate, D3 GO- televiziju na svim uređajima, TV unazad 72 h, VOD, Pickbox. Dobivate i pozive za 0 KM/min prema svim fiksnim mrežama u BiH, besplatne razgovore u okviru United Grupe mreže (Telemach BiH, SBB Srbija, Telemach Slovenija, Total TV Hrvatska i NetTV Plus), i jeftiniji razgovori prema inostranstvu.

Razgovarajte od sada puno više uz kontrolu Vaših troškova!

Za Vas koji trebate najpovoljnije telefoniranje i najbolje od televizije u BiH, DUO TEL GRANDE paketi namjenjeni su ispunjavanju Vaše želje.

GRANDE pakete možete obogatiti posebnim dodacima za usluge televizije i telefonije.

Mjesečna naknada za održavanje KKS i praćenje analogne kablovske TV u iznosu od 18 KM uključena je u navedene cijene DUO TEL GRANDE paketa. Priključna taksa za sve DUO TEL GRANDE pakete iznosi 1 KM. Pretplatnik se može opredijeliti na minimalni period korištenja ove usluge u trajanju od 12 (dvanaest) ili 24 (dvadesetčetiri) mjeseca. 100 i 200 minuta se mogu iskoristiti za pozive prema svim fiksnim brojevima inostranstvu u skladu sa ponudom cjenovnika. Besplatni minuti u mreži se odnose na pozive u okviru mreža, Telemach BIH, SBB Srbija, Telemach Slovenija, Total TV Hrvatska i NetTV Plus. Prilikom svakog poziva u opcijama FLAT BiH uspostava veze naplaćuje se 0,03 KM. Svi flat paketi telefonije su podložni fair use politici usluge telefonije Telemacha definisanom Uslovima poslovanja.

*Kompanija KATV HS i kompanija Telemach, na tržištu nastupaju udruženo gdje je prije svega u interesu zadovoljstvo svih korisnika. HS je nosilac dozvole za distribuciju AV sadržaja i dozvole za pružanje usluge pristupa internetu i dozvole za obavljanje djelatnosti javnih elektronskih komunikacijskih mreža, te shodno tome davalac usluge analogne I digitalne televizije i interneta. Telemach je nosilac dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, te shodno tome davalac usluge Telefonije.

Sve navedene cijene su u KM, sa uračunatim PDV-om.