TRIO I DUO GRANDE PAKETI 32,90 KM PRVIH 12 MJESECI + 24 MJESECA ARENA SPORT SD, PINK I CINESTAR TV PREMIERE HD PAKET PROMOTIVNO
Navedena ponuda važi za nove pretplatnike koji do sada nisu koristili usluge kao i postojeće pretplatnike samo analogne kablovske usluge ( Osnovni TV paket) kao i pretplatnike samo analogne kablovske televizije i D3 digitalne televizije koji se opredijele na korištenje DUO TEL GRANDE EXTRA, DUO TEL GRANDE PREMIUM, DUO NET GRANDE, DUO NET GRANDE FAMILY, DUO NET GRANDE EXTRA, DUO NET GRANDE PREMIUM, TRIO GRANDE, TRIO GRANDE FAMILY, TRIO GRANDE EXTRA ili TRIO GRANDE PREMIUM paket uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca, tokom prvih 12 mjeseci izabrani paket plaćat će 32,90 KM sa uključenom mjesečnom naknadom za mjesečno održavanje KKS za osnovni paket + 24 mjeseca Arena Sport SD, PINK i CineStar TV Premiere HD paket, ukoliko isti ne predstavlja sastavni dio paketa za koji se odluče. Ukoliko se odluče na korištenje nekog od navedenih paketa na period od 12 mjeseci, pogodnost će trajati u periodu od 6 mjeseci + 12 mjeseci Arena Sport SD, PINK i CineStar TV Premiere HD paket promotivno.

Promotivno 6 mjeseci HBO Premium paket, pored navedenih pogodnosti, ostvaruju novi korisnici DUO NET GRANDE FAMILY, DUO NET GRANDE EXTRA, DUO TEL GRANDE EXTRA, TRIO GRANDE FAMILY, TRIO GRANDE EXTRA paketa uz minimalni period korištenja paketa u trajanju od 24 mjeseca. Ukoliko se odluče na korištenje nekog od navedenih paketa na period od 12 mjeseci, pogodnost promotivnog gledanja HBO kanala će trajati u periodu od 3 mjeseca.

24 MJESECA ARENA SPORT SD I PINK PAKET UZ DUO TEL GRANDE SENIOR PAKET
Navedena ponuda važi za nove pretplatnike Telemacha koji do sada nisu koristili usluge kao i postojeće pretplatnike samo analogne kablovske usluge ( Osnovni TV paket) kao i pretplatnike samo analogne kablovske televizije i D3 digitalne televizije koji se opredijele na korištenje DUO TEL GRANDE SENIOR paketa uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca, 24 mjeseca gledaju Arena Sport SD i PINK paket. Ukoliko se odluče na korištenje paketa na period od 12 mjeseci, pogodnost promotivnog gledanja kanala će trajati u periodu od 12 mjeseci.

24 MJESECA ARENA SPORT SD, PINK I CINESTAR PREMIERE TV HD PAKET UZ DUO TEL GRANDE PAKET
Navedena ponuda važi za nove pretplatnike Telemacha koji do sada nisu koristili usluge kao i postojeće pretplatnike samo analogne kablovske usluge ( Osnovni TV paket) kao i pretplatnike samo analogne kablovske televizije i D3 digitalne televizije koji se opredijele na korištenje DUO TEL GRANDE paketa uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca, 24 mjeseca gledaju Arena Sport SD, PINK i CineStar TV Premiere HD paket. Ukoliko se odluče na korištenje paketa na period od 12 mjeseci, pogodnost promotivnog gledanja kanala će trajati u periodu od 12 mjeseci.

Ponuda Osnovnog TV paketa sa mjesečnim održavanjem KKS u iznosu od 19,90 KM sadržana je u TRIO GRANDE paketima.
Priključna taksa za sve TRIO I DUO GRANDE pakete iznosi 1 KM. Pretplatnik se može opredijeliti na minimalni period korištenja ove usluge u trajanju od 12 (dvanaest) ili 24 (dvadesetčetiri) mjeseca. 100 i 200 minuta se mogu iskoristiti za pozive prema svim fiksnim brojevima u inostranstvu, u skladu s ponudom Cjenovnika. Besplatni minuti u mreži se odnose na pozive u okviru mreža, Telemach BIH, SBB Srbija, Telemach Slovenija. Prilikom svakog poziva u opcijama FLAT BiH uspostava veze naplaćuje se 0,03 KM.

*Kompanija KATV HS i kompanija Telemach, kao i kompanija HKB-net i Telemach na tržištu nastupaju udruženo gdje je prije svega u interesu zadovoljstvo svih korisnika. Kompanije HS odnosno HKB-net je nosilac dozvole za distribuciju AV sadržaja i dozvole za pružanje usluge pristupa internetu i dozvole za obavljanje djelatnosti javnih elektronskih komunikacijskih mreža, te shodno tome davalac usluge analogne I digitalne televizije i interneta. Telemach je nosilac dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, te shodno tome davalac usluge Telefonije.
Sve navedene cijene su u KM, sa uračunatim PDV-om.