FIKSNI 12 MJESECI BEZ PRETPLATE UZ TRIO GRANDE pakete + BESPLATAN FIKSNI TELEFONSKI APARAT
Izaberi TRIO GRANDE paket i 12 mjeseci ne plaćaj pretplatu na fiksnu telefoniju + DOBIJAŠ BESPLATANO TELEFONSKI APARAT!

Navedena ponuda važi za sve nove korisnike, koji se odluče na korištenje nekog od TRIO GRANDE paketa, uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca. Popust se obračunava u vidu 10 KM manje na mjesečnom računu. Ukoliko se odluče na korištenje nekog od navedenih paketa na 12 mjeseci, pogodnost će trajati u periodu od 6 mjeseci.
ISKORISTI PRILIKU NA 1360!

FIKSNI 6 MJESECI BEZ PRETPLATE UZ DUO TEL GRANDE pakete + BESPLATAN FIKSNI TELEFONSKI APARAT
Izaberi neki od DUO TEL GRANDE paketa i prvih 6 mjeseci ne plaćaj pretplatu na fiksnu telefoniju + DOBIJAŠ BESPLATANO TELEFONSKI APARAT.
Navedena ponuda se odnosi na nove korisnike, koji se odluče na korištenje nekog od DUO TEL GRANDE paketa, uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca. Popust se obračunava u vidu 10 KM manje na mjesečnom računu. Ukoliko se odluče na korištenje nekog od navedenih paketa na 12 mjeseci, pogodnost će trajati u periodu od 3 mjeseca.
ISKORISTI PRILIKU NA 1360!

TOLIKO JEFTIN DA NAS IMA SVE VIŠE!


Razgovarajte s 350 000 domaćinstava potpuno besplatno

0 KM/min prema svim fiksnim mrežama u BiH

Besplatne minute prema mobilnim mrežama u BiH

Jeftiniji pozivi prema inostranstvu


I još dobijate besplatno:
· prenos broja
. dodatne funkcionalnosti
. razgovori u mreži

I sve to uz bilo koji odabrani DUO TEL ili TRIO GRANDE paket!
OBJEDINI USLUGU TELEVIZIJE, INTERNETA I FIKSNE TELEFONIJE NA JEDNOM POVOLJNIJEM RAČUNU I OSTVARI DODATNE UŠTEDE! ISKORISTI PRILIKU NA 1360!

*Kompanija HS i kompanija Telemach, na tržištu nastupaju udruženo gdje je prije svega u interesu zadovoljstvo svih korisnika. HS je nosilac dozvole za distribuciju AV sadržaja i dozvole za pružanje usluge pristupa internetu i dozvole za obavljanje djelatnosti javnih elektronskih komunikacijskih mreža, te shodno tome davalac usluge analogne I digitalne televizije i interneta. Telemach je nosilac dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, te shodno tome davalac usluge Telefonije.