Ponuda HS kompanije je unaprijeđena novim paketima koje ćete moći odabrati na korištenje kada se na Vašem području pusti novi signal. Ukoliko se ne odlučite za korištenje naprednijih usluga, vaše postojeće usluge bit ćete u mogućnosti koristiti i dalje.

KID 8
Kablovska TV Osnovni analogni paket
Internet FLAT RATE
Download/Upload od 17 do 00
14/2 Mbps
Internet FLAT RATE
Download/Upload od 00 do 17
20/2 Mbps
Digitalna TV Osnovni digitalni paket
Web hosting 100 MB
Mjesečna pretplata 43,40KM

Mjesečna pretplata se naplaćuje na početku mjeseca za tekući mjesec. Set-top box (digitalni reciever) neophodan za ovu uslugu, daje se korisniku besplatno na korištenje tokom trajanja pretplatničkog odnosa.

Cijene priključenja / promjene paketa:

– Priključenje nove usluge za postojeće korisnike – besplatno
– Prelazak na uslugu većeg kapaciteta – besplatno
– Prelazak na uslugu nižeg kapaciteta – 20,00 KM

KID 14
Kablovska TV Osnovni analogni paket
Internet FLAT RATE
Download/Upload od 17 do 00
22/3 Mbps
Internet FLAT RATE
Download/Upload od 00 do 17
30/3 Mbps
Digitalna TV Osnovni digitalni paket
Web hosting 100 MB
Mjesečna pretplata 49,40 KM

Mjesečna pretplata se naplaćuje na početku mjeseca za tekući mjesec. Set-top box (digitalni reciever) neophodan za ovu uslugu, daje se korisniku besplatno na korištenje tokom trajanja pretplatničkog odnosa.

Cijene priključenja / promjene paketa:

– Priključenje nove usluge za postojeće korisnike – besplatno
– Prelazak na uslugu većeg kapaciteta – besplatno
– Prelazak na uslugu nižeg kapaciteta – 20,00 KM

KID 22
Kablovska TV Osnovni analogni paket
Internet FLAT RATE
Download/Upload od 17 do 00
30/4 Mbps
Internet FLAT RATE
Download/Upload od 00 do 17
40/4 Mbps
Digitalna TV Osnovni digitalni paket
Web hosting 100 MB
Mjesečna pretplata 54,40 KM

Mjesečna pretplata se naplaćuje na početku mjeseca za tekući mjesec. Set-top box (digitalni reciever) neophodan za ovu uslugu, daje se korisniku besplatno na korištenje tokom trajanja pretplatničkog odnosa.

Cijene priključenja / promjene paketa:

– Priključenje nove usluge za postojeće korisnike – besplatno
– Prelazak na uslugu većeg kapaciteta – besplatno
– Prelazak na uslugu nižeg kapaciteta – 20,00 KM