Uzmite neki od TRIO ili DUO GRANDE paketa i uživajte pogodnosti koje smo pripremili za vas!

• Odlučite se za fiksnu telefoniju kroz TRIO GRANDE pakete i ostvarujete pogodnosti: 12 MJESECI BEZ PRETPLATE NA FIKSNU + PRVIH 12 MJESECI 30 BESPLATNIH MINUTA PREMA MOBILNIM MREŽAMA U BIH + 6 MJESECI GLEDATE DODATNE TV KANALE!

Navedena ponuda se odnosi na nove i postojeće korisnike KATV HS, koji ne koriste uslugu fiksne telefonije, a koji se odluče na korištenje nekog od TRIO GRANDE paketa uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca. Popust se obračunava u vidu 10 KM manje na mjesečnom računu. Korisnik dobiva 30 minuta besplatnih razgovora prema mobilnim mrežama unutar BiH tokom prvih 12 mjeseci, te 6 mjeseci gleda sve dodatne TV kanale promotivno.

• Odlučite se za internet kroz TRIO GRANDE pakete i ostvarujete pogodnosti:
6 MJESECI BESPLATAN INTERNET + 6 MJESECI GLEDATE DODATNE TV KANALE!

Navedena ponuda se odnosi na nove i postojeće korisnike KATV HS , koji ne koriste uslugu kablovskog interneta, a koji se odluče na korištenje nekog od TRIO GRANDE paketa, uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca. Popust se obračunava u vidu 22 KM manje na mjesečnom računu, te gledaju 6 mjeseci sve dodatne TV kanale promotivno.

Ukoliko se odučite za uslugu fiksne telefonije kroz DUO TEL GRANDE pakete ostvarujete pogodnosti: 6 MJESECI BEZ PRETPLATE NA FIKSNU + PRVIH 6 MJESECI 30 BESPLATNIH MINUTA PREMA MOBILNIM MREŽAMA U BIH + 3 MJESECA GLEDATE DODATNE TV KANALE!
Navedena ponuda se odnosi na nove i postojeće korisnike KATV HS, koji ne koriste uslugu fiksne telefonije, a koji se odluče na korištenje nekog od DUO TEL GRANDE paketa, uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca. Popust se obračunava u vidu 10 KM manje na mjesečnom računu. Korisnik dobiva 30 minuta besplatnih razgovora prema mobilnim mrežama unutar BiH tokom prvih 6 mjeseci, te 3 mjeseca gleda sve dodatne TV kanale promotivno.

Ukoliko se odlučite za uslugu interneta kroz DUO NET GRANDE pakete ostvarujete pogodnosti: 3 MJESECA BESPLATAN INTERNET + 3 MJESECA GLEDATE DODATNE TV KANALE!

Navedena ponuda se odnosi na nove i postojeće korisnike KATV HS, koji ne koriste uslugu kablovskog interneta, a koji se odluče na korištenje DUO NET paketa, uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca. Popust se obračunava u vidu 22 KM manje na mjesečnom računu, te gledaju 3 mjeseca sve dodatne TV kanale promotivno.

POSEBNA POGODNOST ZA POSTOJEĆE KORISNIKE!
Postojeći si korisnik?
Ukoliko prelaziš na iste servise koje si do sada koristio po naprednijoj ponudi u okviru TRIO I DUO paketa, prvih 6 mjeseci besplatno gledaš HD paket!

Za više informacija o ovim ali i ostalim pogodnostima pozovite nas na 1360!

*Kompanija KATV HS i kompanija Telemach, na tržištu nastupaju udruženo gdje je prije svega u interesu zadovoljstvo svih korisnika. KATV HS je nosilac dozvole za distribuciju AV sadržaja i dozvole za pružanje usluge pristupa internetu i dozvole za obavljanje djelatnosti javnih elektronskih komunikacijskih mreža, te shodno tome davalac usluge analogne I digitalne televizije i interneta. Telemach je nosilac dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, te shodno tome davalac usluge Telefonije.