Obavijest o izmjenama i dopunama cjenovnika

  • 0
  • 30th January 2023

Obavještavamo vas da od 1.3.2023. stupaju na snagu nove cijene paketa sa uključenom naknadom za mjesečno održavanje KKS za Osnovni TV paket (primjenjivat će se nova cijena za mjesečno održavanje KKS za Osnovni TV paket 23,50 KM sa uključenim PDV-om). Nove cijene paketa možete pogledati na linku.

Izmjene cijena paketa odnose se na sve EON pakete, Duo i Trio pakete koji više nisu u komercijalnoj ponudi, a sadrže ponudu Osnovnog TV paketa sa mjesečnim održavanjem KKS u svom paketu.

Shodno uslovima poslovanja, obavještenje o navedenim izmjenama cijena paketa ćemo poslati elektronskim putem u formi poruke preko svih boxova digitalne Pay TV, EON Smart Boxa i ostalih digitalnih resivera. Kao korisnik imate pravo promjene paketa usluga ili možete raskinuti važeći pretplatnički ugovor bez poštivanja otkaznog roka i bez naknade u roku 30 dana od dana objave izmjene u dnevnom listu.

Novi Cjenovnik KATV HS usluga stupit će na snagu protekom roka od 30 dana, počev od dana objavljivanja.

Zahvaljujemo se na razumijevanju i nastavljamo da ulažemo u unaprjeđenje kvaliteta svih naših usluga sa jasnim ciljem da uvijek nudimo samo vrhunsko korisničko iskustvo.