Obavještenje o izmjeni cijena

  • 0
  • 27th February 2019

Poštovani korisnici,
Obavještavamo vas da će od 1.4.2019. cijene određenih usluga biti izmijenjene.
Mjesečna naknada za održavanje KKS za Osnovni TV paket kompanija Telemach, KATV HS, HKB-net i M&H Company bit će povećana za 1,60 KM i iznosit će 21,50 KM.
Mjesečna naknada za sljedeće pakete bit će umanjena te će u konačnici sa uvećanom cijenom mjesečne naknade za održavanje KKS za Osnovni TV paket iznositi:

Paket NOVA CIJENA PAKETA NOVA CIJENA PAKETA sa uključenom naknadom za održavanje KKS za Osnovni TV paket u iznosu od 21,50 KM
EON Light TV 24,5 KM
EON Full TV 30,5 KM
EON Premium TV 45,5 KM
EON Light DUO 47,5 KM
Fiber EON Light TV 24,5 KM
Fiber EON Full TV 30,5 KM
Fiber EON Premium TV 45,5 KM
Fiber EON Light DUO 47,5 KM

Navedene izmjene odnose se i na ponudu za korisnike koji samostalno koriste EON TV uslugu:

Paket NOVA CIJENA PAKETA
EON Light TV 24,5 KM
EON Full TV 30,5 KM
EON Premium TV 45,5 KM

Sve navedene cijene su prikazane sa uključenim PDV-om.
Shodno Uslovima poslovanja Telemach-a, KATV HS d.o.o, HKB – net d.o.o i M&H Company pretplatnici na koje se odnosi povećanje cijena, imaju pravo odabrati drugi paket usluga ili drugu uslugu, ukoliko je to primjenjivo ili raskinuti važeći pretplatnički ugovor bez obaveze poštivanja otkaznog roka i bez naknade za prijevremeni raskid, najkasnije do 1.4.2019. godine.
Kompanija HKB net i kompanija Telemach, odnosno kompanija HS i kompanija Telemach na tržištu nastupaju udruženo gdje je prije svega u interesu zadovoljstvo svih korisnika. HKB-net odnosno HS je nosilac dozvole za distribuciju AV sadržaja i dozvole za pružanje usluge pristupa internetu i dozvole za obavljanje djelatnosti javnih elektronskih komunikacijskih mreža, te shodno tome davalac usluge analogne I digitalne televizije i interneta. Telemach je nosilac dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, te shodno tome davalac usluge Telefonije.
Novi Cjenovnik usluga bit će dostupan na web stranicama www.hkb.ba, www.hs-ktv.ba i www.telemach.ba.

Za sva pitanja možete nas pozvati na 1360.